O projektu

Tomášovo dílo se vyznačuje velkým záběrem zdrojů, ze kterých jeho filozofická a teologická reflexe vychází. Po celou dobu svého akademického působení ho Tomáš neustále rozšiřoval. Pro pochopení jeho myšlení je důležité mít o těchto zdrojích povědomí. Hlubší studium Tomášových textů se bez identifikace těchto zdrojů neobejde.

Databáze vznikla jako pomůcka pro odborné i laické zájemce o dílo Tomáše Akvinského a pro překladatele či editory Tomášových textů. Usnadní nejen orientaci v Tomášem citovaných zdrojích, ale také jednotnou formu odkazů na ně.

Databáze se prozatím omezuje na Tomášovu Teologickou sumu a na odkazy v ní obsažené. Do budoucna se tato pomůcka může dále rozvíjet. Žádoucí by například bylo postupně doplňovat moderní kritické edice středověkých a starověkých textů. Dalším možným rozvojem databáze je její interaktivní propojení s textem Sumy, ať už v latině či v překladu do moderních jazyků. Lze rovněž uvažovat o rozšíření citovaných zdrojů v dalších Tomášových dílech včetně identifikace díla, v němž se citace vyskytuje. Současné informační technologie a umělá inteligence zkrátka nabízejí stále větší možnosti. Tato databáze má být pouze prvním nesmělým krokem.

Databáze vznikla v rámci programu Univerzity Karlovy Cooperatio, vědní oblasti „teologie a religionistika“.

Své podněty, připomínky a nabídky spolupráce můžete poslat na adresu mohelnik@ktf.cuni.cz.

Benedikt Tomáš Mohelník OP