Databáze autorit

Databáze odkazů v Teologické sumě Tomáše Akvinského

Tomáš Akvinský ve svém vrcholném díle Teologická suma odkazuje na velké množství zdrojů, o něž se při své práci opírá. Tyto tzv. autority (výnosy církevního magisteria, církevní otce a učitele, teology a filozofy) cituje nebo na ně odkazuje způsobem, který byl obvyklý pro vědeckou práci v jeho době. Současný vědecký úzus vyžaduje přesnější a podrobnější reference. Proto kritická vydání Tomášových děl bibliografické reference doplňují dle současných požadavků.

Tato databáze obsahuje bibliografické reference zpracované v jednosvazkovém vydání Teologické sumy: Sancti Thomae de Aquino Summa theologiae. Alba, Roma: Editiones paulinae, 1962, s. IX-LIX.

Přepisy jmen starověkých křesťanských autorů a názvy jejich děl jsou převzaty z: Kraft, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury: život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.

Přepisy jmen ostatních autorů a názvy jejich děl vycházejí z českých vydání, pokud existují, nebo jsou vytvořeny pro potřeby této databáze v duchu obecně užívaných pravidel, především s ohledem na citovaný Slovník starokřesťanské literatury.

Co aplikace umí?

Citovaní autoři

Přehled všech autorit (osob a církevních dokumentů), které Tomáš cituje s odkazem na seznam jednotlivých citovaných děl daného autora. Jména autorů jsou uváděna v latině a češtině.

Prohlížet autory

Přehled citací

Abecedně řazený seznam všech citací v Teologické sumě. U každé citace je uvedena edice, případně český překlad názvu díla, zkrácený odkaz a citace pro použití v poznámce pod čarou. Údaje na přesné místo v edici slouží jako vzor a potřeba je upravit, aby odpovídaly skutečnosti. Pro větší přehlednost si každý uživatel může vybrat, které sloupce se budou zobrazovat.

Prozkoumat citace

Vyhledávání

Vyhledávání je fulltextové. Prohledávají se všechny údaje v celé databázi. Stačí zadat jakýkoliv řetězec z hledaného údaje.

Zahájit vyhledávání